Polityka prywatności

 

 1. Definicje Serwisu, Usługodawcy oraz Użytkownika znajdują się w Regulaminie Serwisu.
 2. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Serwisu są Grzegorz Marek i Robert Surosz prowadzący wspólnie działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej, tj. Multitextil s.c. Grzegorz Marek, Robert Surosz, adres: 05-080 Izabelin ul. Sienkiewicza 23, REGON: 101593364, NIP: 7282793310. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na zasadach określonych w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922 ), Ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w Ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016  oraz postanowieniach Regulaminu.
 3. "Dane osobiste" oznaczają wszelkie informacje odnoszące się do zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Jeśli informacje nie umożliwiają odniesienia się bezpośrednio do danego użytkownika (lub wymaga to niewspółmiernie dużo czasu i wysiłku), nie stanowią one danych osobistych.
 4. Dane osobowe Użytkowników są zbierane w przypadku:

1)      zakładania, aktualizowania i dodawania informacji do Konta,

2)      korzystania przez nich z Usług i dokonywania zakupów,

3)      przekazywania i zamieszczenia informacji w ramach Serwisu,

4)      interakcji pomiędzy Użytkownikami lub pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem,

5)      wymiany korespondencji pomiędzy nimi a Usługodawcą.

 1. Administrator może kontaktować się z Użytkownikiem za pośrednictwem poczty e-mail, telefonu, SMS-ów lub poczty tradycyjnej w celu: oferowania zniżek i promocji, oraz w celu informowania o Usługodawcy, Usługach, Partnerach (o ile Użytkownik wyraził wcześniej zgodę na taki kontakt). Może to się wiązać z naliczeniem opłat za wiadomości i transfer danych.
 2. Dane osobowe, które Użytkownik powierza Administratorowi, w szczególności imię, nazwisko, adres, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, przetwarzane są w celu:
 3. korzystania z Serwisu  lub Usług oraz w celu realizowania Usług,
 4. kontaktowania się z Użytkownikami,
 5. rozwijania i doskonalenia Serwisu oraz Usług,
 6. egzekwowanie przestrzegania Regulaminu,
 7. w celach marketingowych oraz w celach związanych z personalizowania prowadzonej komunikacji reklamowej i marketingowej  (gdy zostanie wyrażona na to zgoda).
 8. W trakcie korzystania z Serwisu dodatkowo automatycznie pobierane są takie informacje jak adres IP, hostname, rodzaj przeglądarki, typ systemu operacyjnego, czas dostępu, adresy odwiedzany stron w Serwisie, adres strony internetowej z jakiej Użytkownik przeszedł do Serwisu. Gromadzenie powyższych informacji następować będzie w przypadku korzystania ze strony internetowej lub aplikacji mobilnej lub usług podmiotów zewnętrznych.
 9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie przez Administratora danych osobowych Użytkownika może uniemożliwić pełne korzystanie z usług świadczonych w ramach Serwisu.
 10. Okazjonalnie w Serwisie mogą być organizowane konkursy. Dane kontaktowe Użytkowników, którzy wezmą udział w konkursie, mogą być za ich zgodą wykorzystywane do jego sprawnego przeprowadzenia, np. do powiadomienia o zwycięstwie.
 11. Okazjonalnie w Serwisie mogą być organizowane akcje promocyjne. Dane kontaktowe Użytkowników, którzy dobrowolnie wezmą udział w akcjach promocyjnych, są przetwarzane zgodnie z zasadami danej akcji promocyjnej.
 12. Dane są przechowywane w bazie danych, na serwerach Administratora lub na serwerach należących do dostawców Administratora, przy zastosowaniu środków technicznych i organizacyjnych wymaganych przez obowiązujące przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
 13. W celu świadczenia niektórych Usług, Usługodawca może współpracować z zewnętrznymi dostawcami usług. Jeśli tacy zewnętrzni dostawcy usług będą potrzebowali dostępu do danych osobistych, Usługodawca zapewnia, że uzyskają taki dostęp jedynie w zakresie niezbędnym do świadczenia odpowiedniej Usługi. Ponadto, tacy zewnętrzni dostawcy usług będą musieli przestrzegać wszystkich stosownych zasad ochrony danych.
 14. Administrator stosuje środki bezpieczeństwa, mające na celu ochronę danych przed ich utratą, niewłaściwym wykorzystaniem czy modyfikacją.
 15. Administrator może mieć obowiązek udzielania informacji upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań, w zakresie wynikającym z żądania.
 16. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, prawo bycia zapomnianym. Chcąc skorzystać z powyższych uprawnień należy przesłać na wiadomość z odpowiednim żądaniem.
 17. Administrator zastrzega sobie prawo do odmowy usunięcia danych Użytkownika, jeżeli ich zachowanie jest niezbędne w celu realizacji roszczeń lub jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.
 18. Serwis gromadzi także anonimowe dane dotyczące odwiedzanych stron takie jak: liczba odwiedzin, kraj, przeglądarka, czas wizyty itp. Administrator analizuje gromadzone dane, korzystając z rozwiązania zewnętrznego dostawcy, którym jest Google Analytics. Narzędzie działa w oparciu o tzw. pliki cookie i nie udostępnia danych umożliwiających identyfikację osoby. Szczegóły polityki prywatności Google.
 19. Serwis może wykorzystywać funkcje Google Analytics, które zaimplementowano na podstawie reklam displayowych (np. remarketing, raporty wyświetleń w sieci reklamowej Google, integracja narzędzia DoubleClick Campaign Manager lub raporty zainteresowań i danych demograficznych Google Analytics). Użytkownicy mogą zrezygnować z usługi Google Analytics dla reklam displayowych i dostosować reklamy w sieci reklamowej Google za pomocą ustawień reklam. Google udostępnia narzędzie blokujące zbieranie danych przez Google Analytics.
 20. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko Serwisu. Serwis może zawierać odnośniki do innych stron internetowych i w związku z tym Administrator zaleca by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną.
 21. Pliki cookie to małe fragmenty tekstu, wysyłane przez Serwis do przeglądarki Użytkownika, zapisywane w pamięci urządzenia i wysyłane do Serwisu za każdym razem. Zmienne Local Storage i Session Storage (nazywane łącznie Web Storage) są podobne do plików cookie, z tą różnicą, że przeglądarka nie wysyła ich każdorazowo do Serwisu. Zarówno pliki cookie jak i zmienne Web Storage mogą być usuwane po zamknięciu przeglądarki Użytkownika (sesyjne pliki cookie i zmienne Session Storage) lub przechowywane dłużej (trwałe pliki cookie oraz zmienne Local Storage). Opisane wyżej technologie są powszechnie wykorzystywane w celu umożliwienia działania i poprawy wydajności stron internetowych oraz zbierania danych o zachowaniach Użytkowników. W przypadku zastrzeżeń Użytkownik może skontaktować się z Administratorem.
 22. Za pomocą poniższych plików cookie i zmiennych Web Storage Usługodawca zapewnia wydajne i bezpieczne działanie wszystkich funkcji Serwisu. Ponadto identyfikuje Użytkowników, a to pozwala dostosowywać Serwis do potrzeb konkretnego Użytkownika.

1)      Trwałe pliki cookie: _

2)      Sesyjne pliki cookie: credit, csrf_token, refresh_requested

3)      Zmienne Session Storage: _default_date, _default_email, _star_tool_hint_shown

4)      Zmienne Local Storage: credit, data, user, logged, _promo_warn_read, _refresh_at, _setup_reminder, _bids_show, _bid_help_read, _version, cookies_consent

 1. Za pomocą poniższych plików cookie i zmiennych Web Storage Usługodawca monitoruje zachowania Użytkowników, takie jak sposób wejścia na Serwis, kategorie przeglądanych podstron, grupę Użytkowników do jakiej się zalicza oraz cechy, jak dane techniczne ma wykorzystywana przeglądarka internetowa. Dzięki tym informacjom Usługodawca może ulepszać Serwis.

1)      Trwałe pliki cookie: d1, d4, d5

2)      Zmienne Local Storage: _dimensions, _campaign, _track_sync_at

 1. Najczęściej przeglądarki internetowe domyślnie dopuszczają umieszczanie plików cookies i zmiennych Web Storage w urządzeniu Użytkownika. Użytkownik może skonfigurować swoją przeglądarkę tak, aby tego nie robiła, przy czym może to wpłynąć na ograniczenie funkcjonalności Serwisu. Informacje o zmianie ustawień przeglądarek można znaleźć pod następującymi adresami:  

1)      Google Chrome

2)      Mozilla Firefox

3)      Safari

4)      Opera

5)      Microsoft Internet Explorer